Національна асоціація кредитних спілок України
Головна сторінка
Умови членства
Споживачам фінансових послуг
Правила надання фінансових послуг
Споживачам фінансових послуг
Органи управління
Контактна інформація
Звітність та аудит
 

Інформація необхідна споживачу для отримання споживчого кредиту 

            Інформація про механізми позасудового захисту прав споживачів фінансових послуг

Споживач має право звернутися:

- до кредитної спілки за поштовою адресою: 50101,  Дніпропетр. обл.,   м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36-а  або за місцезнаходженням кредитної спілки із відповідною скаргою, яку кредитна спілка зобов’язана розглянути та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

- до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадових осіб (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), зокрема, до: 

Національного банку України за поштовою адресою: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45. Форма електронного звернення громадянина (docx та pdf), яке надсилається на nbu@bank.gov.ua. Вимоги до оформлення (викладення) письмових та усних звернень (Закон України “Про звернення громадян”, рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року №332-рш). Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240;

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Телефони: (044) 279 12 70 – приймальня;  (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія

Електронна пошта: head@consumer.gov.ua

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1.

          Наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем законодавством не передбачена.

     Для отримання кредиту, споживач заповнює Додаток №4 або Додаток №5 до Положення про фінансові послуг Кредитної спілки «Захист»

         Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

 

   Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

1. Врегулювання простроченої заборгованості – здійснювані       кредитною спілкою заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов’язання (прострочена заборгованість) за договором про споживчий кредит, включаючи споживчі кредити, загальний розмір кредиту за якими не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору. 

2. Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості. 

3. Взаємодія кредитної спілки із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості може здійснюватися виключно шляхом:

1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 17 години, за умови, що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньому узгодженню;

2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитної спілки, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;

3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.

4. Під час першої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у рамках врегулювання простроченої заборгованості кредитна спілка зобов’язана повідомити:

1) своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв’язку та адресу (електронну або поштову) для листування;

2) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює взаємодію із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, або ім’я та індекс, за допомогою якого кредитна спілка однозначно ідентифікують особу, яка здійснює взаємодію, або зазначення про використання для взаємодії програмного забезпечення або технології, якщо взаємодія здійснюється без залучення працівника         кредитної спілки;

3) правову підставу взаємодії – реквізити договору про споживчий кредит;

4) розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит або відповідно до закону. У разі звернення відповідно до договору про споживчий кредит до третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у тому числі до близьких осіб, відповідно до п. 8. інформація про розмір простроченої заборгованості повідомляється лише за наявності згоди споживача на передачу інформації про наявність простроченої заборгованості таким особам. 

5. Кредитна спілка на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя зобов’язана протягом семи робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості (якщо інший строк не встановлено законом) надати документи, що підтверджують інформацію, зазначену у п.п. 4) п. 4., особисто або шляхом направлення листа на зазначену в договорі про споживчий кредит адресу (електронну або поштову), або в інший визначений таким договором спосіб.

Кредитна спілка не має права за власною ініціативою повторно взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем до моменту надання підтвердних документів, що підтверджують інформацію, зазначену у п.п. 4) п. 4.

Для цілей цього пункту моментом надання відповідних підтвердних документів є будь-який із таких:

1) момент отримання кредитною спілкою підтвердження направлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю  підтвердних документів - у разі направлення таких документів електронною поштою;

2) 23 година 59 хвилин десятого робочого дня з дня направлення кредитною спілкою рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення, що містило відповідні підтвердні документи, або момент отримання повідомлення про вручення зазначеного поштового відправлення, якщо таке повідомлення отримано кредитною спілкою раніше зазначеного 10-денного строку.

6. Кредитна спілка зобов’язана здійснювати у встановленому Національним банком України порядку фіксування кожної безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання простроченої заборгованості. Кредитна спілка зобов’язана попередити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, про таке фіксування.

Кредитна спілка зобов’язана зберігати всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію (у тому числі за допомогою технічних засобів), протягом трьох років після такої взаємодії.

 Кредитна спілка може здійснювати обробку виключно персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, обов’язок з обробки яких покладений на них законом, а також персональних даних, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості.

Кредитній спілці при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, у тому числі близьких осіб споживача, які не надали згоди на обробку їхніх даних, а також таких даних про споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію:

1) щодо графіка його роботи;

2) щодо місця та часу відпочинку;

3) щодо поїздок у межах та за межі України;

4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;

5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;

6) щодо стану здоров’я;

7) щодо політичних поглядів та релігійних переконань;

8) щодо членства у партіях та громадських об’єднаннях;

9) фото та відеоматеріалів із зображенням споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію (крім випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених законодавством обов’язків, а також випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію).

7. Кредитна спілка, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, зобов’язані дотримуватися вимог щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

Кредитній спілці, фізичним та юридичним особам, залученим на договірних засадах кредитною спілкою до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється:

1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя  та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію зазначених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно зазначених осіб;

2) вводити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя та/або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, в оману щодо:

а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя та/або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у разі невиконання умов договору про споживчий кредит;

б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування;

в) належності     кредитної спілки, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитною спілкою до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

3) з власної ініціативи взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;

4) взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за їхньою власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом), порядок її погашення або відповідно до закону;

5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;

6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, - протягом більше 30 хвилин на добу;

7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю або третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;

8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої споживач надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;

9) вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом;

10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожувати вчиненням таких дій;

11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом;

12) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із споживачем або його близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник;

13) проводити особисті зустрічі із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, без попереднього погодження таких зустрічей відповідною особою;

14) будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного споживачем договору про споживчий кредит з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію.

8. Кредитна спілка має право для донесення до споживача інформації про необхідність виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких передані          кредитній спілці споживачем у процесі укладення, виконання та припинення договору про споживчий кредит. Обов’язок щодо отримання згоди таких третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі таких персональних даних кредитній спілці покладається на споживача.

Форма інформаційного повідомлення, за допомогою якої споживачем здійснюється передача персональних даних третіх осіб при укладенні договору про споживчий кредит, повинна містити повідомлення про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.

Якщо під час першої взаємодії            кредитної спілки з такою третьою особою вона висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних, кредитна спілка зобов’язані негайно припинити здійснення такої обробки. 

9. Дії, які від імені кредитної спілки вчиняються третіми особами, залученими на договірних засадах кредитною спілкою до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, вважаються вчиненими таким кредитною спілкою.

10. Забороняється покладати на споживача обов’язок з оплати/компенсації витрат на здійснення врегулювання простроченої заборгованості. Витрати на врегулювання простроченої заборгованості, крім оплати зобов’язань за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим статтею 3 Закону України „Про споживче кредитування”, здійснюються виключно за рахунок коштів кредитної спілки.

11. З ініціативи кредитної спілки або третьої особи, яка діє від її імені та/або в її інтересах, не допускається спрямована на повернення простроченої заборгованості взаємодія у спосіб, передбачений п.п. 1) п. 3. (безпосередня взаємодія), із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, з моменту отримання документів, які свідчать, що така особа:

1) є недієздатною особою або особою, обмеженою в дієздатності;

2) перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я;

3) є особою з інвалідністю I групи;

4) є неповнолітньою особою.

У разі неподання документів, що підтверджують наявність обставин, передбачених цим пунктом, їх наявність вважається непідтвердженою.

 

(Кредитна спілка розміщує інформацію, зазначену в цьому пункті, у формі окремого документу (файлу) з використанням гарнітури Times New Roman, шрифту розміром 14 друкарських пунктів та у форматі pdf з можливістю роздрукувати таку інформацію)- мати на увазі.

 

Порядок повідомлення кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник

Споживач повідомляє кредитну спілку про те, що його інтереси представляє уповноважений представник у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”).


Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

            Кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит.

Інформація про порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за цим Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитної спілки як кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом.

Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. договору про споживчий кредит, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

У разі порушення строків, передбачених п. 2.1., 5.1.8, 5.7. або 9.2. договору про споживчий кредит, споживач зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою, передбаченою п. 3.1. такого договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту.

 

Інформація про порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за таким договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитної спілки як кредитодавця у такій черговості: в першу чергу погашаються пеня та проценти нараховані за порушення зобов'язання, в другу чергу – прострочені проценти за користування кредитом, в третю чергу – непрострочені проценти за користування кредитом, в четверту чергу погашається прострочена сума кредиту, а в останню чергу погашається сума кредиту.

Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. такого договору, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

У разі порушення строків, передбачених п. 2.1., 5.1.7, 5.7. або 9.2. такого договору, споживач зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою, передбаченою п. 3.1. такого договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту.

 


     

       

 

 

 

 

Логотип
 фінансової
 установи

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
 до Положення про інформаційне
 забезпечення фінансовими установами
 споживачів щодо надання послуг
 споживчого кредитування
 (пункт 17 розділу II)

 

ІНФОРМАЦІЯ
 
про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою мікрокредиту та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав)

I. Загальна інформація

Таблиця

 

№ з/п

 

 

Вид інформації

 

 

Інформація для заповнення фінансовою установою

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

1

 

 

I. Інформація про фінансову установу

 

 

2

 

 

Найменування

 

 

Кредитна спілка «Захист»

 

 

3

 

 

Номер і дата видачі ліцензії/свідоцтва

 

 

Ліцензія «ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ» (дата рішення: 07.03.2017 року (розпорядження Нацкомфінпослуг № 507) 

 

Ліцензія «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ» (дата рішення: 07.03.2017 року (розпорядження Нацкомфінпослуг № 516) 

 

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи КС № 215             

 

Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 04.06.23004  року                 

 

 

4

 

 

Адреса

 

 

50101 Дніпропетровська область місто Кривий Ріг проспект Металургів, 36а (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності))

 

 

5

 

 

Номер контактного(них) телефону(ів)

 

 

(0564) 92-03-14

 

 

6

 

 

Адреса власного вебсайта

 

 

www.kszahist.naksu.org

 

 

7

 

 

II. Основні умови мікрокредиту

 

 

8

 

 

Цільова група споживачів

 

 

Члени Кредитної спілки «Захист»

 

 

9

 

 

Сума/ліміт кредиту, грн

 

 

Від 1000,00 грн. до розміру однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день укладення договору про споживчий кредит

 

 

10

 

 

Строк кредитування, дн./міс.

 

 

Від 1-х до 12  місяців

 

 

11

 

 

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних

 

 

Реальна річна процентна ставка -83,04%, відсотки річних -62% (максимальна плата за договором про мікрокредит з урахуванням вартості всіх супровідних послуг фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту)

 

 

12

 

 

Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту

 

 

Відсутній

 

 

13

 

 

Спосіб надання кредиту

 

 

Готівковим або безготівковим шляхом на рахунок

 

 

14

 

 

Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору

 

 

Ні

 

 

15

 

 

III. Інформація про орієнтовну загальну вартість мікрокредиту для споживача

 

 

16

 

 

Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії фінансової установи та інші витрати споживача на супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн

 

 

Мінімальний розмір усіх витрат споживача за договором про мікрокредит,  1103,06 грн.

 

Максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про мікрокредит – 10193,84 грн.

 

 

 

Припущення прикладу, 

 

- мінімальний строк 3 місяці, мінімальна сума 1000 грн., процентна ставка 62% річних, сплата кредиту щомісячно та % щомісячно від суми залишку кредиту, інші платежі відсутні,

 

- максимальний строк 24 місяці, максимальна сума 6500 грн., процентна ставка 62% річних, сплата кредиту щомісячно та % щомісячно від суми залишку кредиту.,

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн

 

 

Мінімальна орієнтовна вартість основного зобов'язання споживача, що пропонується кредитною спілкою для укладення договору про мікрокредит та включає суму коштів, що можуть надаватися споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 9 таблиці цього Додатку, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 16 таблиці цього Додатку – 1103,06 грн.

 

Максимальна орієнтовна вартість основного зобов'язання споживача, що пропонується Кредитною спілкою для укладення договору про мікрокредит та включає суму коштів, що можуть надаватися споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 9 таблиці цього Додатку, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 16 таблиці цього Додатку – 10193,84 грн.

 

(Мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов'язання споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про мікрокредит та включає суму коштів, що можуть надаватися споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 9 таблиці додатка 1 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 16 таблиці додатка 1 до Положення);

 

(загальна вартість кредиту для споживача - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом)

 

 

18

 

 

IV. Порядок повернення мікрокредиту

 

 

19

 

 

Періодичність погашення:

 

 

 

 

 

20

 

 

суми кредиту

 

 

Щомісячне погашення рівних частин суми кредиту

 

 

21

 

 

відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом

 

 

Щомісячне погашення відсотків, нарахованих на залишок суми кредиту

 

 

22

 

 

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності

 

 

www.kszahist.naksu.org

 

 

23

 

 

Попередження: споживач повертає суму кредиту  та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України

 

 

24

 

 

V. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов'язків за договором про мікрокредит

 

 

25

 

 

Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору 

 

 

Споживач, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за договором має сплатити Кредитній спілці платіж за кредитом згідно Графіку платежів  та проценти за кожен день прострочення виконання.  

 

 

 

 

26

 

 

Інші заходи:

 

 

27

 

 

право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за споживчим кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання

 

 

28

 

 

VI. Права споживача згідно із законодавством України

 

 

29

 

 

До укладення договору:

 

 

30

 

 

отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору про мікрокредит з огляду на потреби та фінансовий стан споживача

 

 

31

 

 

безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору про мікрокредит в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору зі споживачем

 

 

32

 

 

звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій

 

 

33

 

 

Після укладення договору:

 

 

34

 

 

відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів із дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період із дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, установленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором)

 

 

Так

 

 

35

 

 

Обов'язковою умовою для укладення договору щодо отримання мікрокредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, уключене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій

 

 

36

 

 

VII. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду

 

 

37

 

 

До фінансової установи:

 

 

38

 

 

перелік контактних даних фінансової установи зазначено в рядках 2, 4 - 6 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі - Положення).
 Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
 Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів 

 

 

39

 

 

до Національного банку України:

 

 

40

 

 

перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
 Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
 Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів 

 

 

41

 

 

до суду:

 

 

42

 

 

споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

 

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 1

1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 8 - категорія споживачів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх кредитоспроможності;

2) у рядку 9 - мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може надаватися споживачу, та порядок його зміни;

3) у рядку 10 - мінімальний та максимальний строк кредитування (установлюється в місяцях або днях);

4) у рядку 11 - максимальна плата за договором про мікрокредит з урахуванням вартості всіх супровідних послуг фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

5) у рядку 12 - розмір власного платежу (фінансової участі) споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту;

6) у рядку 13 - спосіб надання мікрокредиту (готівковим або безготівковим шляхом на рахунок);

7) у рядку 14 - так/ні та умови автоматичного продовження строку дії договору про мікрокредит;

8) у рядку 16 - мінімальний та максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про мікрокредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити суму або базу розрахунку).

Якщо немає інформації про вартість супровідних послуг третіх осіб, які є обов'язковими для отримання мікрокредиту, то фінансова установа для надання такої інформації враховує вимоги законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Якщо фінансова установа застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про мікрокредит залежно від строку його дії або суми основного зобов'язання за цим договором, то в колонці 3 рядка 16 таблиці додатка 1 до Положення зазначається їх найвище значення;

9) у рядку 17 - мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов'язання споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про мікрокредит та включає суму коштів, що можуть надаватися споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 9 таблиці додатка 1 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 16 таблиці додатка 1 до Положення;

10) у рядку 22 - гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності (за адресами центрів обслуговування споживачів, через термінали самообслуговування фінансової установи, через термінали самообслуговування партнерів, через установи банків, системи дистанційного обслуговування або іншого способу погашення, за наявності);

11) у рядку 25 - інформація про можливі наслідки для споживача за прострочення виконання та/або невиконання умов договору щодо надання мікрокредиту, уключаючи максимальну суму або відсоток неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а також інші платежі, які має право вживати фінансова установа як відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору.

        

 

 

 

 

Логотип
 фінансової
 установи

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
 до Положення про інформаційне
 забезпечення фінансовими установами
 споживачів щодо надання послуг
 споживчого кредитування
 (пункт 17 розділу II)

 

ІНФОРМАЦІЯ
 
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаватимуться споживачу до укладення договору у формі паспорта споживчого кредиту)

I. Загальна інформація

 

№ з/п

 

 

Вид інформації

 

 

Інформація для заповнення фінансовою установою

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

1

 

 

I. Інформація про фінансову установу

 

 

2

 

 

Найменування

 

 

Кредитна спілка «Захист»

 

 

3

 

 

Номер і дата видачі ліцензії/свідоцтва

 

 

Ліцензія «ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ» (дата рішення: 07.03.2017 року (розпорядження Нацкомфінпослуг № 507) 

 

Ліцензія «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ» (дата рішення: 07.03.2017 року (розпорядження Нацкомфінпослуг № 516) 

 

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи КС № 215                  

 

Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 04.06.2004 року                         

 

 

4

 

 

Адреса

 

 

50101 Дніпропетровська область місто Кривий Ріг проспект Металургів, 36а(поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності))

 

 

5

 

 

Номер контактного(них) телефону(ів)

 

 

(0564)92-03-14

 

 

6

 

 

Адреса електронної пошти

 

 

kszahist@ukr.net

 

 

7

 

 

Адреса власного вебсайта

 

 

Кредитна спілка «Захист» www.kszahist.naksu.org

 

 

8

 

 

II. Основні умови споживчого кредиту

 

 

9

 

 

Мета отримання кредиту

 

 

Кредити, надані на ремонт нерухомого майна, на придбання автотранспорту, аудіо-, відео-, побутової техніки, комп’ютерів та інші потреби. 

 

 

 

 

10

 

 

Цільова група споживачів

 

 

Члени Кредитної спілки «Захист»

 

 

11

 

 

Сума/ліміт кредиту, грн

 

 

До 50000 грн.

 

 

12

 

 

Строк кредитування, дн./міс./р.

 

 

Від 1 до 12-ти місяців (включно) та понад 12 місяців

 

 

13

 

 

Процентна ставка, відсотки річних

 

 

45%,  58%  

 

 

,14

 

 

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)

 

 

Фіксована

 

 

15

 

 

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних

 

 

55,55%,  76,19%

 

 

16

 

 

Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту

 

 

Відсутній

 

 

17

 

 

Спосіб надання кредиту

 

 

Готівковим або безготівковим шляхом на рахунок

 

 

18

 

 

Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору

 

 

Ні

 

 

19

 

 

Забезпечення виконання зобов'язань порукою

 

 

Так, поручителем виконання зобов'язань споживача може виступати цивільно-правоздатна і дієздатна особа

 

 

20

 

 

III. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для споживача

 

 

21

 

 

Загальні витрати за кредитом уключаючи відсотки за користування кредитом,  грн

 

 

Мінімальний розмір усіх витрат споживача за договором про споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом – 7523,56 грн. 

 

Максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом 87438,76 грн.

 

Припущення прикладу, 

 

- мінімальний строк 3 місяці, мінімальна сума кредиту 7 000 грн., процентна ставка 45% річних, щомісячна сплата кредиту рівними частинами та нарахованих на залишок заборгованості %, інші платежі відсутні,

 

- максимальний строк 30 місяці, максимальна сума 49999 грн., процентна ставка 58% річних, щомісячна сплата кредиту рівними частинами та нарахованих на залишок заборгованості %, інші платежі відсутні

 

 

 

 

22

 

 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн

 

 

Мінімальна орієнтовна вартість основного зобов'язання споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про споживчий кредит та включає суму коштів, що можуть надаватися споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 11 таблиці цього Додатку, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 21 таблиці цього Додатку – 7523,56 грн.

 

Максимальна орієнтовна вартість основного зобов'язання споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про споживчий кредит та включає суму коштів, що можуть надаватися споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 11 таблиці цього Додатку, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 21 таблиці цього Додатку – 87438,76 грн

 

 

23

 

 

IV. Порядок повернення споживчого кредиту

 

 

24

 

 

Періодичність погашення:

 

 

 

 

 

25

 

 

суми кредиту

 

 

Щомісячне погашення рівних частин суми кредиту

 

 

26

 

 

відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом

 

 

Щомісячне погашення відсотків, нарахованих на залишок суми кредиту

 

 

27

 

 

Схема погашення

 

 

Диференційована схема погашення заборгованості

 

(суть схеми погашення споживчого кредиту із зазначенням її типу та можливих наслідків для споживача в разі застосування цієї схеми [погашення заборгованості за фінансовим кредитом однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості) або погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)]);

 

 

28

 

 

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності

 

 

www.kszahist.naksu.org

 

 

29

 

 

Попередження: споживач повертає суму кредиту  та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України

 

 

30

 

 

V. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов'язків за договором

 

 

31

 

 

Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору [уключаючи неустойку (штраф, пеню)]

 

 

 

 

 

32

 

 

Інші заходи:

 

 

 

 

 

33

 

 

право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання

 

 

34

 

 

унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому

 

 

35

 

 

VI. Права споживача згідно із законодавством України

 

 

36

 

 

До укладення договору:

 

 

37

 

 

отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан споживача

 

 

38

 

 

безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору зі споживачем

 

 

39

 

 

звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій

 

 

40

 

 

Після укладення договору:

 

 

41

 

 

відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період із дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, установленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором)

 

 

Так

 

 

42

 

 

Обов'язковою умовою для укладення договору щодо отримання споживчого кредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, уключене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій

 

 

43

 

 

VII. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду

 

 

44

 

 

До фінансової установи:

 

 

45

 

 

перелік контактних даних фінансової установи зазначено в рядках 2, 4 - 7 таблиці додатка 2 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі - Положення).

 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів або

 

 

46

 

 

до Національного банку України:

 

 

47

 

 

перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.

 

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів, або

 

 

48

 

 

до суду:

 

 

49

 

 

споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

 

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 2

1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 10 - категорія споживачів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх кредитоспроможності;

2) у рядку 11 - мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може надаватися споживачу, та порядок його зміни;

3) у рядку 12 - мінімальний та максимальний строк кредитування (установлюється в роках, місяцях, днях);

4) у рядку 13 - максимальна плата за договором про споживчий кредит, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

5) у рядку 14 - тип процентної ставки (фіксована або змінювана), порядок її обчислення та індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки, уключаючи порядок зміни змінюваної процентної ставки та наслідки цієї зміни для споживача (можливе зростання змінюваної процентної ставки залежно від зростання погодженого сторонами індексу);

6) у рядку 15 - максимальна плата за договором про споживчий кредит з урахуванням вартості всіх супровідних послуг фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

7) у рядку 16 - розмір власного платежу (фінансової участі) споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту;

8) у рядку 17 - спосіб надання кредиту (готівковим або безготівковим шляхом на рахунок);

9) у рядку 18 - так/ні та умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору;

10) у рядку 19 - так/ні та хто може виступати поручителем виконання зобов'язань споживача;

11) у рядку 21 - мінімальний та максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити суму або базу розрахунку).

Якщо немає інформації про вартість супровідних послуг третіх осіб, які є обов'язковими для отримання кредиту, то фінансова установа для надання такої інформації враховує вимоги законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Якщо фінансова установа застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про споживчий кредит залежно від строку його дії або суми основного зобов'язання за цим договором, то в колонці 3 рядка 21 таблиці додатка 2 до Положення зазначається їх найвище значення;

12) у рядку 22 - мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов'язання споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про споживчий кредит та включає суму коштів, що можуть надаватися споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 11 таблиці додатка 2 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 21 таблиці додатка 2 до Положення;

13) у рядку 27 - суть схеми погашення споживчого кредиту із зазначенням її типу та можливих наслідків для споживача в разі застосування цієї схеми [погашення заборгованості за фінансовим кредитом однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості) або погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)];

14) у рядку 28 - гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності (за адресами центрів обслуговування споживачів, через термінали самообслуговування фінансової установи, через термінали самообслуговування партнерів, через установи банків, системи дистанційного обслуговування або іншого способу погашення, за наявності);

15) у рядку 31 - інформація про можливі наслідки для споживача за прострочення виконання та/або невиконання умов договору щодо надання мікрокредиту, уключаючи максимальну суму або відсоток неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а також інші платежі, які має право вживати фінансова установа як відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору.

  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України