Національна асоціація кредитних спілок України
Головна сторінка
Основні принципи діяльності
Умови членства
Правила надання фінансових послуг
Органи управління
Контактна інформація та реквізити
Звітність та аудит
 

Кредитна спілка «Захист» (КС «Захист»)

 

   Кредитна спілка «Захист» (далі – кредитна спілка) — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

   Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг.

   Дата проведення державної реєстрації КС «Захист» - 12.06.1996 р.

   Основні види діяльності КС «Захист»
Для досягнення статутної мети КС «Захист»:

 • приймає вступні та обов’язкові внески від членів спілки;
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;
 • залучає на договірних умовах внески(вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і безготівковій формі.
 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;
 • у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки;
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Нацкомфінпослуг, та паї кооперативних банків;
 • залучає на договірних умовах кредити банків , кредити об’єднаної кредитної спілки;
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг;
 • виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів;
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;
 • проводить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою «Захист»:

 • залучення внесків (вкладів)членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
 • надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучення коштів, крім внесків (вкладів)членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

 Посередницькі послуги в кредитній спілці «Захист» - відсутні.

 Відомості про відокремлені підрозділи : відокремлених підрозділів в КС «Захист» - немає. 

 Відомості про державну реєстрацію КС «Захист:

Дата державної реєстрації – 12.06.1996 р., дата та номер запису – 12.06.1996 р.,  № 12271200000005694

  Інформація про включення КС «Захист» до державного реєстру фінансових установ:

 Cерія та номер свідоцтва КС № 215, дата видачі свідоцтва – 04.06.2004 р.

  Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання  щодо особи, яка  надає фінансові послуги : 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг- 01001, м. Київ, вулиця Б.Грінченка, 3, тел. +38(044)234-39-46, Еmail: office@nfp.gov.ua

  Відомості про ліцензії та дозволи, видані КС "Захист" за останні три роки

Назва ліцензії:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 08.03.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - чинна).
Розпорядження Нацкомфінпослуг №  516 від 07.03.2017 р.

Назва ліцензії:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 08.03.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - чинна).
Розпорядження Нацкомфінпослуг № 507 від 07.03.2017 р.

Місце знаходження КС «Захист»:

50101 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
пр. Металургів, 36 а
Код території за КОАТУУ – 1211036300
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19434959
тел. (0564) 92-03-14
факс (0564)92-13-92 
ел. адреса kszahist@ukr.net

 

 

 

  

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки:


 

Свідотсво про державну реєстрацію юридичної особи КС "Захист"
Свідотсво про реєстрацію фінансової установи КС "Захист"
   
   
Національна асоціація кредитних спілок України