Національна асоціація кредитних спілок України
Головна сторінка
Умови членства
Споживачам фінансових послуг
Правила надання фінансових послуг
Споживачам фінансових послуг
Органи управління
 -  архів органів управління КС "Захист"
Контактна інформація
Звітність та аудит
 


Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.                                                                                                                                                                  

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки. 

Правління кредитної спілки 
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.

 


Спостережна рада КС «Захист»:

 • Дубицький Станіслав Миколайович – голова спостережної ради,
 • Корольчук Валентина Вікторівна – заступник голови спостережної ради,
 • Нагорна Людмила Євгенівна – секретар спостережної ради,
 • Члени спостережної ради :
 • Іваненко Микола Якович,
 • Семченко Світлана Павлівна.

 

Ревізійна комісія КС «Захист»:

 • Маргарід Віра Василівна – голова ревізійної комісії,
 • Мусоріна Світлана Вікторівна – заступник голови ревізійної комісії,
 • Кузьміна Валентина Володимирівна – секретар ревізійної комісії.

 

Правління КС «Захист»:

 • Зеленська Олена Володимирівна – голова правління,
 • Квасова Ольга Іванівна – головний бухгалтер,
 • Богуш Володимир Миколайович – член правління.

 

Кредитний комітет КС «Захист»:

 • Квасова Ольга Іванівна – голова кредитного комітету,
 • Зеленська Олена Володимирівна – заступник голови кредитного комітету,
 • Богуш Володимир Миколайович – секретар кредитного комітету.

  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України