Національна асоціація кредитних спілок України
Головна сторінка
Умови членства
Споживачам фінансових послуг
Правила надання фінансових послуг
Споживачам фінансових послуг
Органи управління
Контактна інформація
Звітність та аудит
 

Кредитна спілка «Захист» (КС «Захист»)

    Кредитна спілка „Захист” (далі – „кредитна спілка”) відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає наступні види фінансових послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Дніпропетровської області, мають повну цивільну дієздатність, а саме:
    1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
    2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

    Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

    Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

    Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

    Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться за посиланнями у „Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки „Захист” та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг”.

    З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг” за посиланнями „Річні процентні ставки за кредитами” та „Річні проценті ставки за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки”.

     Відповідно до підпункту 170.4.1 пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки – платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує (перераховує) до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. Також, з таких доходів у вигляді процентів стягується військовий збір у розмірі 1,5 % відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

    При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

    Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”.  

    Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. 

    Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яке розміщено на цьому сайті „Річні процентні ставки за кредитами”,  та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п.  3.2.1.5 Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Захист”)

    Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні  послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі, відсутні. 

Повне найменування: Кредитна спілка „Захист”
Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ 19434959
Місцезнаходження: код території за КОАТУУ-1211036300,50101, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів,36 А
Контактний телефон: 0564-92-0314 
Адреса електронної пошти: kszahist@ukr.net
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 50101, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36 А.

    Особи, які надають посередницькі послуги, включаючи кредитних посередників, відсутні.
    
    Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки:
Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 12.06.1996 р.
Дата запису: 12.06.1996 р.
Номер запису:1 227 120 0000 005694  
Інформація щодо включення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ):
Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг № 796 від 04.06.2004 р.
Реєстраційний номер 14100302
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи КС № 215
Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи  04.06.2004 р.

   Інформацію щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги, відомості про ліцензії

Назва ліцензії:
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 09.03.2017 р., дата переоформлення ліцензії 07.03.2017 р., строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 507 від 07.03.2017 року)

Назва ліцензії:
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 09.03.2017 р., дата переоформлення ліцензії 09.03.2017 р., строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 516 від  07.03.2017 року)

    Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний банк України (НБУ)
Адреса для листування: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601. 
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. 
Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45. 
Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі docx та pdf з дотримання вимог до оформлення (викладення) письмових та усних звернень згідно Закону України “Про звернення громадян” та рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш: nbu@bank.gov.ua. 
Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240.


     Про розкриття інформації на вебсайтах на виконання вимог Постанов НБУ 100, 113 та 114 

І. ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА 

1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (ЗУ про ФП)

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ЗУ про БО та ФЗ)

3. Закон України «Про споживче кредитування» (ЗУ про СК)

4. Постанова Правління НБУ № 100 «Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування» від 05.10.2021 року (Постанова 100)

5. Постанова Правління НБУ № 113 «Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит) від 03.11.2021 року (Постанова 113)

6. Постанова Правління НБУ № 114 «Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами» від 05.11.2021 року (Постанова 114)


Вимога законодавства

Виконання вимоги

І

КС зобов’язана розкривати на всіх власних вебсайтах інформацію, передбачену в частинах першій та другій статті 12, частинах першій та четвертій статті 121 Закону про фінансові послуги, в обсязі та порядку, визначених у Постанові 114 шляхом розміщення такої інформації на головній (початковій) сторінці власного вебсайту в розділі “Розкриття інформації” або шляхом розміщення на головній (початковій) сторінці власного вебсайту посилання на розділи вебсайту, що містять зазначену інформацію, а саме:

1

1) відомості про найменування:

- повне найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);

- комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів (за наявності);

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ)

Повне найменування: Кредитна спілка „ЗАХИСТ”

 

2

2) інформацію про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг, шляхом розміщення на власному вебсайті наявного зображення позначень, які є об’єктом торговельної марки, свідоцтва про реєстрацію/заявки на торговельну марку (знак для товарів та послуг) (за наявності) або документів, які підтверджують наявність інших правових підстав використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг);

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ)

 

3

3) відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі: дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ)

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр):

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 12.06.1996р.

Дата запису: 12.06.1996р.

Номер запису: 12271200000005694

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ - 19434959

 

4

4) відомості про місцезнаходження:

місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності);

фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, якщо місцезнаходження надавача фінансових послуг не збігається з місцем провадження такої діяльності, із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності);

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ)

Місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру: 50101, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 36а                                                                            (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності))

 

 

5

5) відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ шляхом розміщення інформації про дату та номер рішення про внесення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ шляхом розміщення на власному вебсайті копії свідоцтва про реєстрацію надавача фінансових послуг та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію;

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ)

Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ):

Копія свідоцтва про реєстрацію надавача фінансових послуг та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію;

 

6

6) перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів;

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ)

Вебсайт(-и) Кредитної спілки: www.kszahist.naksu.org

7

7) перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг, із зазначенням назв ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, дати рішення про видачу ліцензії та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості;

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про видачу юридичній особі ліцензії)

Кредитна спілка „Захист ” має право надавати наступні фінансові послуги:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – на підставі ліцензії «ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ» (дата рішення: 08.03.2017 року (розпорядження Нацкомфінпослуг № 507) та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – на підставі ліцензії «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ» (дата рішення: 08.03.2017 року (розпорядження Нацкомфінпослуг № 516) та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості.

8

8) перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників), шляхом розміщення таких відомостей:

- найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця;

- ідентифікаційний код юридичної особи, яка надає посередницькі послуги, в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця;

- види послуг (діяльності), які має право надавати (здійснювати) посередник [консультування, експертно-інформаційні послуги, робота, пов’язана з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів, оцінка кредитоспроможності споживача, ідентифікація та верифікація клієнта, врегулювання простроченої заборгованості та/або інші види діяльності посередника, установлені законодавством України], а також обсяг повноважень такого посередника щодо їх надання (здійснення);

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про видачу юридичній особі ліцензії)

-

 

9

9) інформацію про умови та порядок надання фінансових послуг шляхом розміщення на власному вебсайті кредитною спілкою копії положень про порядок надання фінансових послуг/положень про фінансові послуги;

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про видачу юридичній особі ліцензії)

Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Захист».

10

10) відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви;

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про видачу юридичній особі ліцензії)

Також, згідно Постанови 27 КС зобов’язана розкривати клієнтам на власному веб-сайті інформацію про затверджений режим робочого часу, включаючи відокремлені підрозділи, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, і забезпечувати її актуальність.

Відомості про режим робочого часу Кредитної спілки «Захист», протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме:

Робочі дні: понеділок- п’ятниця;

Робочі години  з 8.30 до17.00

Години перерви з 12.30 до 13.00;

Вихідні дні субота, неділя.

11

11) перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг (далі - відокремлені підрозділи) (за наявності) із зазначенням таких відомостей:

- повне найменування відокремленого підрозділу;

- ідентифікаційний код відокремленого підрозділу в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (за наявності);

- прізвище, ім’я, по батькові та назва посади керівника відокремленого підрозділу;

- місцезнаходження відокремленого підрозділу із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності);

- перелік фінансових послуг, які надаються через відокремлений підрозділ;

- режим робочого часу відокремленого підрозділу, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви;

Також, згідно Постанови 27 КС зобов’язана розкривати клієнтам на власному веб-сайті інформацію про затверджений режим робочого часу, включаючи відокремлені підрозділи, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, і забезпечувати її актуальність.

- номер(и) телефону для звернень клієнтів і режим його (їх) роботи, адреси електронної скриньки та поштової адреси для листування з відокремленим підрозділом;

- дату закриття відокремленого підрозділу і контактну інформацію для звернень клієнтів у такому випадку;

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про видачу юридичній особі ліцензії)

Відокремлені підрозділи у Кредитної спілки «Захист» відсутні.

 

12

12) відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фінансових послуг із зазначенням інформації про факт порушення справи про банкрутство надавача фінансових послуг, відкриття процедури санації надавача фінансових послуг, дати порушення справи про банкрутство, дати відкриття процедури санації надавача фінансових послуг та найменування суду, який постановив відповідну ухвалу (у разі настання визначених у цьому підпункті обставин);

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше п’яти робочих днів із дати отримання надавачем фінансових послуг або оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ухвали суду про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації надавача фінансових послуг (залежно від того, яка дія відбулася раніше)

-

13

13) відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг із зазначенням дати прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури надавача фінансових послуг та найменування органу надавача фінансових послуг або суду, який прийняв відповідне рішення (у разі настання визначених у цьому підпункті);

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше п’яти робочих днів із дати прийняття рішення про ліквідацію надавача фінансових послуг учасниками надавача фінансових послуг, іншим уповноваженим органом надавача фінансових послуг або не пізніше п’яти робочих днів із дати отримання рішення про відкриття ліквідаційної процедури судом чи його оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень (залежно від того, яка дія відбулася раніше);

-

14

14) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність, якщо відповідно до законодавства України потрібно складати консолідовану фінансову звітність, шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність;

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг у строки, визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”)

Річна фінансову звітність разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність

 

15

15) іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, шляхом розкриття звітних даних про його діяльність (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, в обсязі, визначеному в пункті 9 розділу II Постанови 114, а саме:

шляхом розміщення на власному вебсайті показників в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку, у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (зі змінами) (далі - положення № 835), та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію.

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 10 робочих днів із дати оприлюднення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку показників у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг відповідно до положення № 835)

(https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 – оприлюднені дані з сайту НБУ)

Розкриття звітних даних про діяльність Кредитної спілки «Захист» (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність) здійснюється в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку за гіперпосиланням https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6, у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (зі змінами).

16

16) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу надавача фінансових послуг шляхом розміщення:

- прізвищ, імен та по батькові і назв посад осіб, призначених до наглядової ради надавача фінансових послуг, якщо законодавством України вимагається обов’язкове утворення наглядової ради;

- прізвищ, імен та по батькові і назв посад осіб, призначених до виконавчого органу надавача фінансових послуг.

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ)

Відомості про склад Спостережної ради  та Правління Кредитної спілки «Захист», а саме:

Спостережна рада Кредитної спілки «Захист»:

Прізвище, ім’я та по батькові особи

Назва посади особи

  • Дубицький Станіслав Миколайович – голова спостережної ради,
  • Корольчук Валентина Вікторівна – заступник голови спостережної ради,
  • Нагорна Людмила Євгенівна – секретар спостережної ради,
  • Члени спостережної ради :
  • Іваненко Микола Якович,
  • Семченко Світлана Павлівна.

Правління Кредитної спілки «Захист»:

Прізвище, ім’я та по батькові особи

Назва посади особи

  • Зеленська Олена Володимирівна – голова правління,
  • Квасова Ольга Іванівна – головний бухгалтер,
  • Богуш Володимир Миколайович – член правління.

 

17.

8. Надавач фінансових послуг зобов’язаний розкривати (надавати) клієнтам на їх вимогу в письмовій формі (паперовій та/або електронній) перелік керівників надавача фінансових послуг або інформацію про керівника (одноосібного виконавчого органу) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та назв посад.

Керівник - голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво заявником/ліцензіатом відповідно до законодавства України та установчих документів (Постанова 27)

(розміщуються на власному вебсайті надавача фінансових послуг не пізніше 20 робочих днів із дати прийняття Національним банком рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ)

Керівником Кредитної спілки «Захист» є Голова правління Кредитної спілки «Захист»  Зеленська Олена Володимирівна(ПІБ)

17

11. Надавач фінансових послуг опубліковує на власному вебсайті публічні частини договорів приєднання та/або примірні/типові договори про надання клієнтам кожного виду фінансових послуг (за наявності).

 

18

12. Надавач фінансових послуг опубліковує на власному вебсайті інформацію про кожний вид фінансових послуг та умови їх надання, іншу інформацію, розкриття якої на власному вебсайті клієнтам є обов’язковим відповідно до статей 12, 121 Закону про фінансові послуги та нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг.

1. Кредитна спілка «Захист» відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає фінансові послуги громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в Кредитній спілці «Захист» – постійно проживають на території Дніпропетровської області, мають повну цивільну дієздатність.

 

Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

 

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться у «Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки «Захист», яке є  внутрішніми правилами, якими визначено умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам кредитної спілки, та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг»

 

2. Інформація про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги міститься на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг» в таблицях «Річні процентні ставки за кредитами» та «Річні проценті ставки за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки».

 

При наданні фінансових послуг кредитна спілка керується вимогами підпункту 165.1.29 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, згідно яких до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу члена кредитної спілки – платника податку не включаються, зокрема, основна сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, яка повертається члену кредитної спілки, а також основна сума кредиту, що отримується членом кредитної спілки (протягом строку дії договору).

 

Відповідно до підпункту 170.4.1 пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки – платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує (перераховує) до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. Також, з таких доходів у вигляді процентів стягується військовий збір у розмірі 1,5 % відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

 

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

 

 

4. Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”. 

 

5. Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом.

 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яку розміщено на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг» в таблиці «Річні процентні ставки за кредитами», та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п.               (3.2.1.5.) Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Захист».

 

Кредитна спілка «Захист» не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні  послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], відсутні.

 

 

 Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи проценти за користування кредитом.

 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яку розміщено на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг» в таблиці «Річні процентні ставки за кредитами», та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п.  (3.2.1.5.) Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Захист».

 

Кредитна спілка «Захист» не користується послугами кредитних посередників.

 

 

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

•        платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту;

•        платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

 

6. Кредитна спілка не надає комерційні кредити, фермерські кредити та кредити іншим кредитним спілкам, які не є споживчими.

ІІ

Вимоги згідно Постанови 100

 

Пропоновані загальні рекомендації:

1. У розділі вебсайту «Умови надання фінансових послуг» додати підрозділи «Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування послугою споживчого кредиту» та «Інформація про істотні характеристики послуг споживчого кредиту»

19

8. Фінансова установа під час інформування споживача на власному вебсайті про послугу з надання споживчого кредиту розміщує попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування цією фінансовою послугою.

(Зазначена вимога деталізована у підпункті 7 пункту 16 Постанови 100)

У підрозділ «Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту»:

Користування споживачем послугою з надання споживчого кредиту  передбачає необхідність укладання Споживачем:

- Договору про споживчий кредит,

- договору  щодо забезпечення виконання Споживачем зобов’язання перед Кредитною спілкою «Захист» за договором про споживчий кредит,

- договору про надання супровідних послуг.

 

Якщо розмір споживчого кредиту не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, зміст Договору про споживчий кредит відповідає змісту Примірного договору про споживчий кредит («Мікрокредит») (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати). Для кредитів у розмірі, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, зміст Договору про споживчий кредит відповідає змісту Примірних договорів про споживчий кредит (загальний розмір кредиту за яким перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати) на умовах надання кредиту або кредитної ліній. Зазначені Примірні договори про споживчий кредит містяться на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг».

 

За порушення умов Договорів про споживчий кредит Кредитна спілка «Захист» і споживач несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов Договорів про споживчий кредит, які містяться у розділі 8 кожного з них.

 

 

 

Кредитна спілка «Захист» та/або Споживач Договору звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання за Договором споживчого кредиту, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатам.

 

Кредитна спілка не несе відповідальність за збитки або іншу пряму чи непряму шкоду, завдану Споживачу при виконанні Кредитною спілкою обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також виконання Кредитною спілкою вимог, законодавства про санкції.

 

Споживач несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації в процесі отримання кредиту самостійно.

 

Порушення Споживачем виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі

20

11. Фінансова установа під час інформування споживача на власному вебсайті розміщує інформацію про дві та більше послуги з надання споживчого кредиту одного різновиду (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв) поряд, зазначивши в однаковий спосіб їх істотні характеристики.

У підрозділ «Інформація про істотні характеристики послуг споживчого кредиту»

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту зі сплатою суми кредиту та відсотків за користування кредитом один раз в останній день строку кредиту.

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту зі сплатою суми кредиту один раз в останній день строку кредиту та відсотків за користування кредитом з періодичною сплатою – раз на місяць

 

 

 

 

 

 

1.Кредити, надані як короткотермінові (хвильовки)

 

 

 

 

 

 

до 3-х тижнів

 

 

 

 

 

 

 

140

Кредит зі сплатою процентів за користування кредитом і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії договору. Кредит видається однією сумою. Максимальна сума кредиту – 3000 (дві тисячі) грн.

 

 

21

16. Фінансова установа під час розміщення на власному вебсайті інформації щодо отримання споживчого кредиту, крім іншої потрібної відповідно до законодавства України інформації, розкриває таку інформацію:

 

22

16.

1) перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються фінансовою установою споживачу;

Розміщується в табличному вигляді в розрізі різновидів споживчих кредитів з вказанням різновидів груп споживачів, відсоткових ставок, наявності застави та інших умов надання кредитів у розділі «Умови надання фінансових послуг», наприклад:
Перелік різновидів споживчих кредитів

Різновид споживчого кредиту

Цільова групи споживачів

Процентна ставка

Реальна річна процентна ставка

Вид забезпечення

Необхідність укладання споживачем договору про надання супровідних послуг

Режим сплати процентів і основної суми кредиту

Споживчі кредити на інші потреби в межах мінімальної заробітної плати

 

     62

 

 

    

   83,04

Договір

Поруки      

 

 Проценти щомісяця із залишку основної суми, основна сума рівними частинами

Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств

  -

 -

 -

Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна

 

   58

   76,09

Договір

Поруки      

 

 Проценти щомісяця із залишку основної суми, основна сума рівними частинами

Споживчі кредити на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів

 

   58

  76,19

Договір

Поруки      

 

 Проценти щомісяця із залишку основної суми, основна сума рівними частинами

Споживчі кредити на інші потреби, крім лікування

 

     58

 76,19

Договір

Поруки      

 

 Проценти щомісяця із залишку основної суми, основна сума рівними частинами

Споживчі кредити на інші потреби - на лікування

 

  45

  55,55

 Договір

Поруки      

 

 Проценти щомісяця із залишку основної суми, основна сума рівними частинами

 

 

23

16.

2) істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту;

(фінансова установа:

- надає інформацію, визначену в цьому підпункті у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту,

- має право використовувати приклади під час розміщення інформації, визначеної в цьому пункті.)

Зазначається у розміщених у підрозділі «Інформація про істотні характеристики послуг споживчого кредиту» інформаціях у формі Додатків 8 – 11 до Положення про фінансові послуги.

 

24

16.

3) умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії;

(фінансова установа надає інформацію, визначену в цьому підпункті у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту,

- має право використовувати приклади під час розміщення інформації, визначеної в цьому пункті.)

Інформацію про будь-які акційні умови (рекламу), як правило, розміщують на головній сторінці, проте на головній сторінці вона викладається без деталізації. За вимогою НБУ кредитна спілка має розкривати таку інформацію повністю у відповідному підрозділі (вебсторінці) (у підрозділі «Інформація про істотні характеристики послуг споживчого кредиту» у формі Додатків 8 – 11 до Положення про фінансові послуги) шляхом розміщення в рекламному тексті гіперпосилання на такий підрозділ. 

Приклади розміщуються за бажанням.

25

16.

4) суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального);

(фінансова установа надає інформацію, визначену в цьому підпункті у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту,

- має право використовувати приклади під час розміщення інформації, визначеної в цьому пункті.)

Зазначається у розміщених у підрозділі «Інформація про істотні характеристики послуг споживчого кредиту» інформаціях у формі Додатків 8 – 11 до Положення про фінансові послуги.

 

26

16.

5) про наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України;

(фінансова установа надає інформацію, визначену в цьому підпункті у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту,

- має право використовувати приклади під час розміщення інформації, визначеної в цьому пункті.)

За наявності супровідних послуг вказується орієнтовна вартість. У разі відсутності у кредитної спілки інформації про вартість певної супровідної послуги, що надається споживачу третьою особою під час укладення договору про споживчий кредит, орієнтовна вартість такої послуги визначається відповідно до абзаців п’ять та шість пункту 3.3.3. Положення про фінансові послуги. Усі припущення, використані для обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або орієнтовної загальної вартості кредиту, повинні бути зазначені.

27

16.

6) гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою;

(фінансова установа надає інформацію, визначену в цьому підпункті у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту.)

На головній сторінці:

Гіперпосилання на вебсторінку Кредитної спілки «Захист» «Умови надання фінансових послуг», де розміщено умови Договорів про споживчий кредит (уключаючи його публічну частину, оферти) та «Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Захист», яке є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитною спілкою.

 

Щодо публічної частини, оферти Постанова 100 містить наступні вимоги:

23. Пропозиція фінансової установи, адресована невизначеному колу осіб, укласти договір (оферту) щодо надання споживчого кредиту у вигляді публічної частини договору про надання споживчого кредиту, що укладається шляхом приєднання [далі - публічна пропозиція (оферта), публічна частина договору], розміщується фінансовою установою на її власному вебсайті.

Фінансова установа на вимогу споживача зобов'язана надати йому редакцію публічної частини договору, яка була чинною на зазначену споживачем дату.

24. Фінансова установа під час здійснення публічної пропозиції (оферти) на власному вебсайті розміщує таку інформацію:

1) повне найменування фінансової установи;

2) ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;

3) контактну інформацію та адресу власного вебсайта фінансової установи;

4) гіперпосилання на відомості про свідоцтво, ліцензії та дозволи, надані фінансовій установі;

5) гіперпосилання на Державний реєстр фінансових установ на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

6) відомості про:

види фінансових послуг, що надаються фінансовою установою споживачу, гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту;

гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено інформацію про порядок і процедуру захисту персональних даних (уключаючи витяги з них);

порядок дій фінансової установи в разі невиконання споживачем обов'язків згідно з договором про споживчий кредит;

гіперпосилання на внутрішній документ (витяг) фінансової установи, який регламентує порядок розгляду фінансовою установою звернень споживачів, а також гіперпосилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень;

дату набрання чинності публічною пропозицією (офертою);

7) попередження про те, що підписання споживачем публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання споживчого кредиту.

Фінансова установа має право розмістити на власному вебсайті іншу інформацію щодо публічної пропозиції (оферти).

25. Інформація, зазначена в пункті 24 розділу II Постанови 100, розміщується на початку першої сторінки публічної пропозиції (оферти) на власному вебсайті фінансової установи.

28

16.

7) попередження про:

можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов'язання за договором про споживчий кредит;

(фінансова установа надає інформацію, визначену в цьому підпункті у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту.)

Наведено у рядку 19 цієї Таблиці  

29

16.

7) попередження про:

те, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;

Наведено у рядку 19 цієї Таблиці

30

16.

7) попередження про:

те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;

В продовження інформації у підрозділі «Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту»:

 

Кредитна спілка «Захист» попереджає про те, що:

- їй забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитної спілки «Захист» або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;

31

16.

7) попередження про:

те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

В продовження інформації у підрозділі «Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту», наведеної у попередньому рядку:

 

- Споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ

32

16.

7) попередження про:

те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

В продовження інформації у підрозділі «Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту», наведеної у попередньому рядку:

 

- всі зміни до укладених сторонами договорів про споживчий кредит можуть бути внесені тільки за згодою Споживача та Кредитної спілки «Захист»

33

16.

7) попередження про:

можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

В продовження інформації у підрозділі «Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту», наведеної у попередньому рядку:

 

- Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

34

16.

7) попередження про:

те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;

В продовження інформації у підрозділі «Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту», наведеної у попередньому рядку:

 

- Кредитна спілка «Захист» не несе відповідальність за додаткові витрати, які може понести Споживач під час сплати ним платежів за користуванням кредитом використовуючи інші фінансові установи як посередників, зокрема комісії банків за розрахунково-касове обслуговування, комісії платіжних терміналів, або платіжних систем. 

35

16.

7) попередження про:

те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні;

(Фінансова установа надає інформацію, визначену в цьому абзаці у системі дистанційного обслуговування (уключаючи особистий кабінет на вебсайті фінансової установи), в якій здійснюється ініціювання споживачем продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору.)

В продовження інформації у підрозділі «Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту», наведеної у попередньому рядку:

 

- Споживач не має права за власною ініціативою в односторонньому порядку продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту.

 

Споживач має право звертатися до Кредитної спілки «Захист» з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Споживача причин.

 

У разі письмового звернення Споживача щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень Кредитна спілка «Захист» зобов’язана розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

 

У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

 

 

36

8) калькулятор;

20. Фінансова установа розміщує на власному вебсайті (на сторінці з інформацією про послугу) калькулятор/калькулятори для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту з урахуванням супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників і третіх осіб, уключно з податковими платежами та зборами з урахуванням вимог законодавства України.

Фінансова установа має право використовувати функцію ЧИСТВНДОХ (XIRR) програмного продукту Microsoft Excel або іншу ідентичну функцію під час розроблення калькулятора для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту.

Фінансова установа під час надання відповідно до Постанови 100 інформації про вартість супровідних послуг бере до розрахунку максимально можливе значення вартості супровідних послуг за послугою з надання споживчого кредиту, якщо немає можливості достовірно оцінити вартість цих послуг. Фінансова установа, якщо немає інформації про вартість супровідних послуг третіх осіб, що є обов'язковими для отримання споживчого кредиту, для надання такої інформації має право зазначати вартість цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості за аналогічними договорами про споживчий кредит, які вже укладені фінансовою установою за попередні три місяці, або, якщо немає цих договорів, здійснює розрахунок середньої вартості такої послуги, що пропонується щонайменше трьома постачальниками на ринку цих послуг, шляхом проведення аналізу вартості цих послуг.

21. Фінансова установа забезпечує відображення таких результатів розрахунків калькулятора:

1) для послуги з надання споживчого кредиту:

- загальні витрати за споживчим кредитом, гривень;

- суму платежу за розрахунковий період [включає платіж за кредитом, проценти за користування кредитом, розмір платежів за супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], гривень;

- загальну вартість кредиту для споживача, гривень;

- реальну річну процентну ставку, відсотків річних;

2) для послуги з надання мікрокредиту (додатково до інформації, зазначеної в підпункті 1 пункту 21 Постанови 100) - загальну кількість платежів, уключаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати.

22. Фінансова установа розміщує на сторінці з інформацією про послугу з надання споживчого кредиту приклади результатів розрахунків калькулятора, до яких включає інформацію про всі припущення, використані для розрахунку загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту.

37

9) гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ;

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ

https://kis.bank.gov.ua/

38

10) повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи;

За наявності систем дистанційного обслуговування

39

11) про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них);

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів

40

12) відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:

 

Договір про споживчий кредит може бути розірваний тільки за взаємною згодою Споживача та Кредитної спілки «         Захист», яка оформляється додатковим договором до такого Договору. Договір про споживчий кредит може бути розірвано за рішенням суду на вимогу Споживача або Кредитної спілки «Захист» у випадках, встановлених законом. У разі розірвання договору Споживач зобов’язаний повернути всю суму споживчого кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання Договору про споживчий кредит або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання Договору про споживчий кредит та сплатити проценти за весь строк фактичного користування Споживчим кредитом до моменту його повернення.

 

Споживач:

1) Має право протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення Договору про споживчий кредит відмовитися від такого Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (далі – строк відмови), за умови надання Кредитній спілці «Захист»  повідомлення у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення строку відмови. Якщо Споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Споживач зобов’язаний протягом семи календарних днів з дати подання Кредитній спілці «Захист» письмового повідомлення про відмову від Договору про споживчий кредит з дотриманням зазначених вище вимог повернути Кредитній спілці «Захист» грошові кошти, одержані згідно з таким Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в такому Договорі. В такому разі повернення Споживачем грошових коштів, одержаних згідно з таким Договором, та сплата процентів за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором про споживчий кредит, не є платежами, відшкодуваннями, штрафними санкціями за реалізацію Споживачем права на відмову від такого Договору.

Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від Договору про споживчий кредит.

Відмова від Договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів супровідних послуг, зазначених в такому Договорі.

Право на відмову від Договору про споживчий кредит не застосовується, якщо виконання зобов'язання за ним забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), а також, якщо кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від такого Договору.

2) має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів,

3) зобов’язаний повідомити Кредитну спілку «Захист» про намір дострокового повернення споживчого кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплатити Кредитній спілці «Захист» проценти за користування споживчим кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням споживчого кредиту, за період фактичного користування споживчим кредитом.

 

Кредитна спілка «Захист»:

- зобов’язана прийняти від Споживача платежі у разі дострокового повернення споживчого кредиту без встановлення Споживачу будь-якої плати, пов'язаної з достроковим поверненням споживчого кредиту,

- має право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, та сплати процентів за весь фактичний строк користування споживчим кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а)  затримання сплати Споживачем частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) щонайменше – на три календарні місяці;

б) у разі розірвання Споживачем договору про надання супровідних послуг, який є обов'язковим для укладення Договору про споживчий кредит, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитної спілки «Захист» (за наявності);

в) у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитна спілка не несе відповідальності, якщо Споживач не надасть рівноцінну заміну забезпечення.

В такому разі повернення споживчого кредиту може бути здійснено Споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитної спілки. Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов Договору про споживчий кредит, вимога Кредитної спілки «Захист» втрачає чинність.

 

41

17. Фінансова установа розміщує на власному вебсайті (на сторінці з інформацією про фінансову послугу) інформацію про істотні характеристики послуги споживчого кредиту, уключаючи послуги з надання мікрокредиту, згідно з додатками 1 - 4 до Постанови 100.

(18. Фінансова установа розміщує на власному вебсайті інформацію, зазначену в пункті 17 розділу II Постанови 100, як окремий документ (файл) із використанням гарнітури Times New Roman, шрифту розміром 14 друкарських пунктів та у форматі pdf для можливості роздрукувати та завантажити цю інформацію.)

Зазначається у розміщених у підрозділі «Інформація про істотні характеристики послуг споживчого кредиту» інформаціях у формі Додатків 8 – 11 до Положення про фінансові послуги.

 

42

19. Фінансова установа на власному вебсайті розкриває інформацію про порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту, який має включати посилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

У розділі «Умови надання фінансових послуг»

 

Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту:

Споживач має право звернутись до Кредитної спілки «Захист» зі скаргою за адресою кредитної спілки: 50101, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36а;

У разі звернення Споживача до Кредитної спілки «Захист» із зверненням (скаргою), голова правління кредитної спілки має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства. Також, таке звернення (скарга) має бути розглянуто ревізійною комісією кредитної спілки  на найближчому після його (її) надходження засіданні з подальшим поданням висновків на розгляд компетентних органів кредитної спілки або надання письмової відповіді споживачу безпосередньо протягом місяця;

Споживач має право звернутись із зверненням (скаргою) (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадових осіб, зокрема, до Національного банку України за адресою: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601. Посилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки:


 

Свідотсво про державну реєстрацію юридичної особи КС "Захист"
Свідотсво про реєстрацію фінансової установи КС "Захист"
   
   
Національна асоціація кредитних спілок України